บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Media Center

บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น ลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง