บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Media Center

บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : มกุฎราชกุมารแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มกุฎราชกุมารตูโปโตอา อูลูกาลาลาแห่งตองกา เสด็จฯ ทรงลงพระหัตถ์ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง