บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Media Center

บุคคลสำคัญเดินทางมาแสดงความอาลัยในประเทศไทย : ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. นายแอร์นานี ฟีโลเมนา โกเอลยา ดา ซิลวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น นายแอร์นานีฯ ลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง