แสดงความอาลัย ณ สอท. |  สกญ. ไทยในต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

แสดงความอาลัย ณ สอท. | สกญ. ไทยในต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมเนืองแน่นเต็มพระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในเขตมลรัฐแมริแลนด์ มีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาวดีซี อาทิ นางลัดดา แลปป์ นพ. กรีฑา อภิบุณโยภาส นพ.อรุณและสุมนา สวนศิลป์พงศ์ และประธานสมาคมชมรมต่างๆ ก็ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลด้วยทุกครั้ง ในส่วนเจ้าภาพ นอกจาก เอกอัครราชทูต พิศาล และนางวัญจนา มาณวพัฒน์ แล้ว ผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพและหัวหน้าสำนักงานอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัวก็เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ