แสดงความอาลัย ณ สอท. |  สกญ. ไทยในต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

แสดงความอาลัย ณ สอท. | สกญ. ไทยในต่างประเทศ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูตกับสำนักงานทุกแห่งประจำกรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและชุมชนไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพสกนิกรชาวไทยหลายร้อยคนเข้าร่วมเนืองแน่นเต็มพระอุโบสถวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีในเขตมลรัฐแมริแลนด์ และรับชมชุดนิทรรศการพระราชประวัติการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามที่สถานทูตนำไปจัดแสดงรวมทั้งแจกหนังสือ สิ่งพิมพ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ และแผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์

ในช่วงถวายเพลพระเดชพระคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ประธานฝ่ายบรรพชิตและเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่สถานทูตนิมนต์ไว้จากวัดญาณรังษีและวัดป่านานาชาติมลรัฐเวอร์จิเนีย คุณธัญญภรณ์ สุนทรวงศ์ ได้อ่านบทร้อยกรองอศิรวาทเทิดพระเกียรติประพันธ์โดยคุณมนู ปนาทกูล มีเหล่านักดนตรีอาสาสมัครบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อน้อมรำลึกในพระอัฉริยภาพด้านดนตรี อาทิ คุณอังสนา สปิลเลอร์ (ขลุ่ย) คุณศาธิยา ศิลาเกตุ (ขับร้อง) คุณวิชัย ศิริบงกช (กีต้าร์) คุณช่วยชัย เทียมสมบูรณ์ (กลองให้จังหวะ) คุณธีรศักดิ์ ปัทมเวณุ(ไวโอลินและซอ) คุณสรายุทธ ฤทธิ์ถาวร รวมทั้งน้องเอว่า (อัมริสา ชื่นแย้ม) นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผู้แทนชุมชนชาวไทย นำโดย นพ. สุวัฒน์ – พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ พ.ญ. พรพิไล บุญนำศิริกิจ น.พ. ณรงค์-สุวรรณี รุจิระ น.พ. โอภาส – พ.ญ. มณีรัตน์ วงศ์ชัยบูรณ์ นพ. กรีฑา- พ.ญ. จารุรพ อภิบุณโยภาส นพ. อรุณ – สุมนา สวนศิลป์พงศ์ และประธานสมาคมชมรม อาทิ คุณสมศักดิ์ อรรถเศรษฐ์ คุณริชาร์ด ทิงเกอร์ คุณสัมพันธ์ วนานนท์ คุณพนมรัตน์ มุขกัง ก็ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และนำอาหารมาร่วมถวายเพลในครั้งนี้ ในส่วนสถานทูต นอกจาก ออท. พิศาล – นางวัญจนา มาณวพัฒน์ แล้ว ผู้ช่วยทูตทหารทั้งสามเหล่าทัพและหัวหน้าสำนักงานอันประกอบเป็นทีมประเทศไทย ข้าราชการและครอบครัวก็เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นบรรยายกาศแห่งความสามัคคี ด้วยวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้