แสดงความอาลัย ณ สอท. |  สกญ. ไทยในต่างประเทศ : พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมืองแซงต์กัลเลน  News

แสดงความอาลัย ณ สอท. | สกญ. ไทยในต่างประเทศ : พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมืองแซงต์กัลเลน

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ธ.ค. 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมชนไทยเมืองแซงต์กัลเลน โดยในโอกาสนี้มีการบรรยายพิเศษโดยนายดำรง พุฒตาล เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์ศาสนูปถัมภกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสและครอบครัวเข้าร่วมจำนวนประมาณ 150 คน