กิจกรรมแสดงความอาลัยของชุมชนไทยในต่างประเทศ : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด News

กิจกรรมแสดงความอาลัยของชุมชนไทยในต่างประเทศ : พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯ โดยได้นิมนต์พระครูปลัดมงคลวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ลำดับพิธี ได้แก่ การสวดพระอภิธรรม การทอดผ้าบังสุกุล การนำเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา 9 นาที และการแสดงพระธรรมเทศนาแก่ผู้เข้าร่วมพิธี ฯ กว่า 100 คนประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูต ฯ ตลอดจนชุมชนไทยในสเปนและครอบครัว จากนั้น เอกอัครราชทูต ฯ และชุมชนไทยถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว เอกอัครราชทูต ฯ และผู้เข้าร่วมพิิธีฯ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี