สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจในนามของชาวอเมริกันต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา และเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  หลายยุคหลายสมัย ทั้งนี้ ตนยังจำได้อย่างดีถึงความสง่างามและความมีพระราชหฤทัยที่อบอุ่นเมื่อครั้งที่ตนได้เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสเยือนเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักพัฒนาที่อุทิศพระองค์ ทรงได้รับการสรรเสริญในระดับโดลกจากพระราชกรณียกิจและนวัตกรรมต่างๆ ในพระราชดำริเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตนและชาวอเมริกายืนเคียงข้างคนไทยในการไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตในครั้งนี้

ข้อความถวายความอาลัยของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากเว็บไซต์ https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/13/statement-president-passing-his-majesty-king-bhumibol-adulyadej

 

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
October 13, 2016

Statement by the President on the Passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

On behalf of the people of the United States, I offer my heartfelt condolences to Her Majesty Queen Sirikit, her children and grandchildren, and the people of Thailand on the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.  His Majesty the King was a close friend of the United States and a valued partner of many U.S. Presidents.  I had the honor of calling on His Majesty the King during my visit to Thailand in 2012, and recall his grace and warmth, as well as his deep affection and compassion for the Thai people.

As the revered leader and only monarch that most Thais have ever known, His Majesty was a tireless champion of his country's development and demonstrated unflagging devotion to improving the standard of living of the Thai people.  With a creative spirit and a drive for innovation, he pioneered new technologies that have rightfully received worldwide acclaim.  His Majesty leaves a legacy of care for the Thai people that will be cherished by future generations.

The American people and I stand with the people of Thailand as we mourn His Majesty the King's passing, and today we hold the Thai people in our thoughts and prayers.

----------------------------
PDF file: http://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2016/11/Statement-by-the-President-on-the-Passing-of-His-Majesty-King-Bhumibol-Adulyadej-_-whitehouse.pdf

 

คำแปลจาก U.S. EMBASSY BANGKOK

สารจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 ข้าพระพุทธเจ้ายังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมาจะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช