สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนายจอห์น เคอร์รี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกาต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายจอห์น เคอร์รี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งร่วมกับประธานาธิบดีโอบามาและชาวอเมริกันต่อพระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา 70 ปี ทรงครองราชย์โดยยึดหลักธรรม ความเมตตาและคำนึงถึงประชาชนของพระองค์อยู่เสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป้นหนึ่งในมิตรที่ทรงค่าที่สุดของสหรัฐฯ และทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช (The Bhumibol Adulyadej Square) ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของตน จะยังคงเป็นอนุสรณ์ของสายสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสืบไป และพระองค์จะทรงเป็นที่จดจำและระลึกถึงตลอดไป

ข้อความถวายความอาลัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จากเว็บไซต์ http://www.state.gov/secretary/remarks/2016/10/263044.htm

Passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej


Press Statement

John Kerry
Secretary of State
Washington, DC
October 13, 2016
 

I join President Obama and the American people in offering our deepest condolences to members of the Royal Family of the Kingdom of Thailand, and to the people of Thailand, on the death of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

For over 70 years, His Majesty led Thailand with integrity and compassion, always mindful of the needs and aspirations of the Thai people.

His Majesty the King was one of America’s most valued and trusted friends, and was the only monarch in history ever born in our country. The Bhumibol Adulyadej Square in the city of Cambridge, in my home state of Massachusetts, marks his birthplace and will remain an enduring memorial to the special bond he created between our peoples. He will be long remembered and will be deeply missed.

The United States stands with the people of Thailand at this difficult time. Our thoughts and prayers are with you.

 

ตำแปลจาก U.S. Embassy in Bangkok

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จอห์น แคร์รี  

ประธานาธิบดีโอบามา ประชาชนชาวอเมริกัน และข้าพระพุทธเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประเทศไทยด้วยราชธรรมและพระเมตตา พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความผาสุกของพสกนิกรเป็นที่ตั้ง   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ชาวอเมริกันยกย่องและนับถือยิ่ง ทั้งยังทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดชในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของข้าพระพุทธเจ้านั้น เป็นอนุสรณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชสมภพของพระองค์ รวมถึงเป็นอนุสรณ์อันยืนยงแห่งสายสัมพันธ์อันพิเศษที่เชื่อมโยงประชาชนของประเทศเราทั้งสอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงอยู่ในความทรงจำของปวงชนตราบนานเท่านาน     
สหรัฐอเมริกาขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาอันเศร้าโศกนี้ด้วยจิตอาทรยิ่ง