สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Greg Addott ผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัสต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Greg Addott ผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัสต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นาย Greg Addott ผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัส มีหนังสือแสดงความเสียใจในนามของตนและภริยาต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช