สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Matt Salmon ประธานคณะอนุกรรมาธิการเอเชียและแปซิฟิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Matt Salmon ประธานคณะอนุกรรมาธิการเอเชียและแปซิฟิกสภาผู้แทนราษฎรต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 นาย Matt Salmon (รีพับลิกัน-แอริโซนา) ประธานคณะอนุกรรมาธิการเอเชียและแปซิฟิกสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงนายพิศาล มานวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สรรเสริญการอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของคนไทย และกล่าวถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพันธมิตรระหว่างไทย-สหรัฐฯ และบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในช่วงที่ครองราชย์