สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Jimmy Higdon สมาชิกวุฒิสภาของมลรัฐเคนตักกีต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Jimmy Higdon สมาชิกวุฒิสภาของมลรัฐเคนตักกีต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช