สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Dana Rohrabacher (รีพับลิกัน-แคลิฟอร์เนีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Dana Rohrabacher (รีพับลิกัน-แคลิฟอร์เนีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นาย Dana Rohrabacher (รีพับลิกัน-แคลิฟอร์เนีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus ส่งสำเนาหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมายังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แสดงความเสียใจต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทย กล่าวว่าประเทศไทยได้สูญเสียผู้นำที่อุทิศพระองค์ และโลกได้สูญเสียบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตนขอร่วมกับประชาชนชาวไทยแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช