สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Earl L. Carter (รีพับลิกัน-จอร์เจีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สารและประกาศ : สารแสดงความเสียใจจากนาย Earl L. Carter (รีพับลิกัน-จอร์เจีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นาย Earl L. Carter (รีพับลิกัน-จอร์เจีย) สมาชิก Friend of Thailand Caucus มีหนังสือแสดงความเสียใจถึงนายพิศาล มานวพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และต่อสมเด็จ ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช