สารและประกาศ : พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปน News

สารและประกาศ : พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอสที่ 1 และสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งราชอาณาจักรสเปน

ไฟล์แนบ