งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร News

งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  นายมงคล สินสมบูรณ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดชลประชุมธาตุชนาราม (วัดบ้านใน) อ. ตุมปัต รัฐกลันตัน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยครอบครัว ชุมชนไทยใน

รัฐกลันตัน และชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยใน อ. ตุมปัต รัฐกลันตันเข้าร่วมประมาณ 100 คน หลังจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้เข้าร่วมพิธีได้จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ