งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน News

งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 15.30 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ฯ โดยมีนางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีและมีผู้เข้าร่วมประมาณ 25 คน ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ และลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ฯ  รวมทั้งพสกนิกรชาวไทยในสเปน โดยเอกอัครราชทูต ฯ ได้นำผู้เข้าร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี