งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก News

งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:15 – 12:00 น.  ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เขตควีนส์ นครนิวยอร์ก โดยมี นายวีรชัย  พลาศรัย  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นประธานในพิธี   มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน ประกอบด้วย ข้าราชการคณะทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์ก เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาคม องค์กรต่างๆ ของไทย สื่อมวลชนไทยและชุมชนไทย ในนครนิวยอร์กและมลรัฐใกล้เคียง

กิจกรรมเริ่มด้วยนายวีรชัย  พลาศรัย  เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น พระสงฆ์ 5 รูปทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ร่วมพิธีทำสมาธิ ร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายภัตตาหารเพล

ไฟล์แนบ