สอท. ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

สอท. ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2560 เวลา 10.00 น. สอท. ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีนครินทรวราราม เมืองเกรทเซ่นบาค ซึ่งอุปทูตฯ ได้ทำหน้าที่ประธานในพิธี และ ดร. โธมัส บวร์คฮาร์ดท์  กสม. ณ เมืองบาเซิล ได้เข้าร่วมด้วย โดยพระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทรวราราม  ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์รวมทั้งหมด 9 รูป สวดธรรมนิยาม และสวดทักษิณานุประทาน ตามด้วยพิธีทอดผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ทั้งนี้ งานพิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวมี ขรก. จนท.สอท. ชุมชนไทยในสมาพันธรัฐสวิสและครอบครัว เข้าร่วมงาน จำนวนรวมกว่า 500 คน