การร่วมลงนามน้อมรำลึกและถวายอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดยบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูต News

การร่วมลงนามน้อมรำลึกและถวายอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก โดยบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้จัดพิธีถวายความอาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้เปิดสมุดลงนามถวายความอาลัยตั ้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก (อธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิก) และเอกอัครราชทูตจากมิตรประเทศต่าง ๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สหภาพยุโรป รัสเซีย มาลงนาม (ตามลำดับรูปภาพ)