การลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ News

การลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ได้เปิดให้คณะทูตต่างประเทศประจำรัฐกาตาร์และผู้แทนรัฐบาลกาตาร์ถวายราชสักการะและลงนามในสมุดถวายความอาลัยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา โดยมีคณะทูตและนาย Khalid Ibrahim Abdulrahman Al-Hamar อธิบดีกรมเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย