กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ News

กิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้จัดพิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยในรัฐกาตาร์ได้มีโอกาสถวายราชสักการะและลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระองค์ ในการนี้ มีชาวไทยในรัฐกาตาร์พร้อมทั้ง Friends of Thailand ต่างพร้อมใจมาร่วมพิธีฯ กว่า ๓๐๐ คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้ายิ่ง 
 
ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้จัดพิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบสัตตมวาร หรือครบรอบ ๗ วันของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ข้าราชการและครอบครัว พร้อมทั้งประชาชนชาวไทยและ Friends of Thailand ในรัฐกาตาร์มาร่วมถวายราชสักการะและถวายความอาลัยกว่า ๙๐ คน สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามในสมุดถวายความอาลัยในโอกาสดังกล่าวด้วย