คณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลมณฑลยูนนาน ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

คณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลมณฑลยูนนาน ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายหลิว ฮุ่ยเยี่ยน รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน พร้อมด้วย นายหลี่ จี๋หมิง รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลยูนนาน และอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศมณฑลยูนนาน และนางโจว หง ประธานสมาคมเพื่อมิตรภาพกับต่างประเทศประจำมณฑลยูนนาน ได้เดินทางไปสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เพื่อลงนามในสมุดถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งภายหลังการลงนาม รองผู้ว่าการฯ ได้แจ้งสารต่อกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงว่านายเฉิน ห่าว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานได้มอบหมายให้ตนและคณะ ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวยูนนาน และกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรหมาภูมิพลอดุลยเดชว่า ทรงเป็นพระมหาราชาที่ทรงทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยอย่างมาก อีกทั้งทรงมีคุณูปการอย่างมากต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-จีน สุดท้ายนี้ ขอฝากแสดงความอาลัยของมณฑลยูนนานและประชาชนชาวยูนนานผ่านสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ไปยังประเทศไทยด้วย