นักศึกษาไทยในนครคุนหมิงจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

นักศึกษาไทยในนครคุนหมิงจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อคืนวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยยูนนาน (กว่า ๒๐๐ คน) และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนาน (ประมาณ ๕๐ คน) ได้รวมตัวกันจุดเทียนถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในมหาวิทยาลัยของตน โดยมีอาจารย์ชาวจีนที่มีความเคารพรักในพระองค์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นักศึกษาไทยไทยในนครคุนหมิงกว่า ๔๐๐ คน ได้รวมตัวกันเพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล โดยได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมถ้อยคำถวายความอาลัย และประดับตกแต่งดอกไม้อย่างเหมาะสม โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย