ชุมชนไทยในนครคุนหมิงจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

ชุมชนไทยในนครคุนหมิงจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช