ข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. Lieutenant-General Perry Lim ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วย Rear Admiral Lai Chung Han ผู้บัญชาการทหารเรือแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ Major-General Mervyn Tan ผู้บัญชาการทหารอากาศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น. 

2. Major-General Melvyn Ong ผู้บัญชาการทหารบกแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. 

3. นาง Foo Teow Lee อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2 กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.

4. นาย Peter Chan อดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ระหว่างปี 2548-2555 ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

5. นาย Chan Heng Wing อดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ระหว่างปี 2545-2548 ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น.

6. นาย Tan Seng Chye อดีตเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ระหว่างปี 2531-2533 ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.40 น.