ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปในสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปในสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1. พระเทพสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอานันทเมตยาราม และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสิงคโปร์ พร้อมด้วยนาย Rustom Minocher Ghadiali ประธาน Inter-Religious Organisation ภายใต้ Ministry of National Development และคณะผู้นำศาสนาทุกนิกายในสิงคโปร์ เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. 

2. Venerable Seck Kwang Phing ประธานสมาพันธ์พุทธศาสนาแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.50 น.

3. นาย Douglas Foo ประธานสมาพันธ์ผู้ผลิตอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น.

4. นาย Lee Theng Kiat ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท Temasek Holdings พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ร่วมลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.

5. นาย Ralph Boyce ประธาน Boeing Southeast Asia และอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปี 2547-2550 ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.

6. นาย Lim Tay Beng ผู้บริหารระดับสูงของ Isetan สิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น.

7. นาย Peter Webster ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค โรงแรมฮิลตัน สิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 11.40 น.

8. สมาชิกตระกูล Tan Tock Seng นำโดยนาย Roney Tan ลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. (ตระกูล Tan Tock Seng มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-สิงคโปร์ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นาย Tan Kim Ching บุตรชายคนโตของนาย Tan Tock Seng เป็นกงสุลใหญ่คนแรกของไทยประจำสิงคโปร์ และที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปัจจุบันเป็นที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงซื้อผ่านนาย Tan Kim Ching)

9. บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสิงคโปร์ ร่วมลงนามถวายความอาลัย และถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ อย่างต่อเนื่องจำนวนมากตลอดช่วงวันที่ 14-23 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. โดยมีผู้เดินทางมาร่วมลงนามทั้งสิ้นประมาณ 10,000 คน