พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอานันทเมตยาราม สาธารณรัฐสิงคโปร์ News

พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอานันทเมตยาราม สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และครอบครัว เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดอานันทเมตยาราม สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมพิธีประมาณ 30 รูป และชาวไทยและชาวสิงคโปร์เข้าร่วมประมาณ 200 คน