คณะทูตานุทูตต่างประเทศในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

คณะทูตานุทูตต่างประเทศในสาธารณรัฐสิงคโปร์ ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดังนี้

1. วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ได้แก่ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ เอกอัครราชทูต สปป. ลาว เอกอัครราชทูตเวียดนาม เอกอัครราชทูตเมียนมา เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เอกอัครราชทูตเวเนซูเอลา เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เอกอัครราชทูตโปแลนด์ เอกอัครราชทูตปากีสถาน เอกอัครราชทูตโรมาเนีย เอกอัครราชทูตรัสเซีย เอกอัครราชทูตกาตาร์ เอกอัครราชทูตมองโกเลีย อุปทูตฯ สหราชอาณาจักร อุปทูตฯ ซิมบับเว อุปทูตฯ อียิปต์ อัครราชทูตจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีและอินเดีย และหัวหน้าฝ่ายการเมืองจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2. วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ได้แก่ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตตุรกี เอกอัครราชทูตจีน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เอกอัครราชทูตกัมพูชา เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย เอกอัครราชทูตคูเวต เอกอัครราชทูตศรีลังกา และอุปทูตฯ นิวซีแลนด์ 

3. วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้แก่ เอกอัครราชทูตติมอร์เลสเต เอกอัครราชทูตแคนาดา เอกอัครราชทูตสเปน เอกอัครราชทูตอิสราเอล 

4. วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้แก่ เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ เอกอัครราชทูตคาซักสถาน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เอกอัครราชทูตเยอรมนี

5. วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้แก่ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เอกอัครราชทูตยูเครน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ อัครราชทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนและสหรัฐอเมริกา และนักการทูตจากสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา