เลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ลงนามถวายอาลัยที่คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ณ นครเจนีวา News

เลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union) ลงนามถวายอาลัยที่คณะผู้แทนถาวรไทยฯ ณ นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 นาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union - IPU) ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา