ชุมชนไทยร่วมพิธีทอดกฐินและสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ สวิตเซอร์แลนด์ News

ชุมชนไทยร่วมพิธีทอดกฐินและสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพุทธวิหาร เอชาลองส์ สวิตเซอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ชุมชนชาวไทยที่อาศัยในนครเจนีวา เมืองโลซานน์ และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 200 คน ได้ร่วมพิธีทอดกฐินและสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบวาระปัณรสมวาร (15 วัน) ณ วัดพุทธวิหาร เมืองเอชาลองส์ โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นประธาน