สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ลดธงครึ่งเสา แสดงความอาลัย News

สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ลดธงครึ่งเสา แสดงความอาลัย

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาได้ลดธงของสหประชาชาติลงครึ่งเสา และได้ปลดธงชาติของทุกประเทศที่มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ นครเจนีวาลง เพื่อเป็นการถวายความอาลัย