อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย – จีน   และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  วัดเหมอัศวาราม ภายในอาณาบริเวณวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง  มณฑลเหอหนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน News

อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย – จีน และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเหมอัศวาราม ภายในอาณาบริเวณวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายวศิน ธรรมวาสี อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีสานสัมพันธ์ไทย – จีน  และพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเหมอัศวาราม ภายในอาณาบริเวณวัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน โดยมีพระเดชพระคุณพระราชวชิราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม จากประเทศไทยเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดม้าขาว และพระศรีสิทธิวิเทศ หัวหน้าคณะสงฆ์วัดเหมอัศวาราม รวมทั้งพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่วัดเหมอัศวาราม จำนวน ๗ รูป ร่วมประกอบพิธี

            นอกจากนี้ ยังมีชุมชนไทยจากเมืองต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีกว่า ๗๐ คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาไทยในกรุงปักกิ่ง เทียนจิน ซีอาน อู่ฮั่น เจิ้งโจว และผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศไทย รวมทั้งชาวจีนที่เลื่อมใสนับถือในพุทธศาสนา ในช่วงบ่าย อุปทูตฯ กล่าวในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ว่า นอกจากการทำบุญทางศาสนาแล้ว การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางของดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เราชาวไทยสามารถกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ศีล ๕ เป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตของฆราวาส ซึ่งหากรักษาได้อย่างครบถ้วนจะช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ปฏิบัติให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น สามารถครองตนเป็นคนดี และเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุขอีกด้วย