วัดเส้าหลินประกอบพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

วัดเส้าหลินประกอบพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ วัดเส้าหลิน เมืองเติงเฟิง  มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดกิจกรรมทางศาสนาโดยเจ้าอาวาสซื่อ หย่งซิ้น เป็นประธานซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมทางศาสนา เจ้าอาวาสได้นำพระสงฆ์จากวัดในเครือประกอบพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช