กิจกรรมแสดงความอาลัยของชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์ News

กิจกรรมแสดงความอาลัยของชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยสำหรับชุมชนคนไทย ทั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ และวัดพุทธวิหาร กรุงอัมสเตอร์ดัม โดยจนถึงปัจจุบัน มีผู้มาลงนามแล้วประมาณ ๒,๒๐๐ คน

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ และวัดพุทธวิหาร กรุงอัมสเตอร์ดัม มีชุมชนคนไทยเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน

อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดพุทธวิหาร  กรุงอัมสเตอร์ดัม ในวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙ และวัดพุทธาราม เมืองวาลไวก์ ในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๙ โดยมีชุมชนไทยในเนเธอร์แลนด์เข้าร่วม รวมประมาณ ๑๐๐ คน โดยหลังเสร็จพิธีทางศาสนา ชุมชนไทยได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยด้วย