คณะกงสุลต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานราชการประจำดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ News

คณะกงสุลต่างประเทศ และผู้แทนหน่วยงานราชการประจำดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ต้อนรับ H.E. Mr. Abdulrahman G. Al Mutaiwee หัวหน้าสำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำนักงานดูไบ และผู้แทน คณะกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานราชการประจำดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ที่มาลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองดูไบ