ชุมชนไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  News

ชุมชนไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ได้จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ  และการทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล วันครบรอบการสวรรคต ๗ วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยชุมชนไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและสวดมนต์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมยูเออี ดูไบ 

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ เปิดให้ชุมชนไทยในดูไบและรัฐทางตอนเหนือ มาลงนามแสดงความอาลัย ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ เลขที่ ๓๕ ถนน Al Jali Umm Suqeim ๓ ทุกวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ (วันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.