รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส