ผู้แทนระดับสูงของรัฐมหาราษฏระ และคณะกงสุลต่างประเทศ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ News

ผู้แทนระดับสูงของรัฐมหาราษฏระ และคณะกงสุลต่างประเทศ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดสมุดลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมลงนามทั้งหมด 164 คน

โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 นาย Sumit Mullick ตำแหน่ง Additional Chief Secretary and Chief Protocol Officer (อธิบดีกรมพิธีการทูต) รัฐมหาราษฏระได้เดินทางมาร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะผู้แทนรัฐบาลรัฐมหาราษฏระ

นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ อาทิ สหรัฐฯ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สวิตเซอร์แลนด์ เอธิโอเปีย อัฟกานิสถาน และซาอุดิอาระเบีย พร้อมทั้งผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ต่าง ๆ ณ เมืองมุมไบ อาทิ อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ และเนเธอร์แลนด์ ร่วมลงนามในสมุดแสดงความอาลัย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ