พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ News

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทย และชุมชนไทยในเมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พุทธวิหาร มหาวิทยาลัยปุเณ ซึ่งมีคนไทยที่พำนักที่เมืองปุเณ รัฐมหาราษฏระเข้าร่วมประมาณ 80 คน และเมื่อเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งตรงกับเวลา 13.00 น. ในประเทศไทย ต่างได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับประชาชนชาวไทยที่ท้องสนามหลวง