พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง News

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลาประมาณ 19.30-20.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไชยมังคลาราม รัฐปีนัง พิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เจ้าอาวาสฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย การรับศีล ฟังธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม จากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และเจ้าอาวาสทอดผ้าไตรบังสุกุล และถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ 8 รูป ทั้งนี้ มีชาวไทยและชาวปีนังเข้าร่วมพิธีประมาณ 200 คน