พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง News

พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปิ่นบังอร รัฐปีนัง พิธีฯ เริ่มโดยกงสุลใหญ่ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ การรับศีล ฟังธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 150 คน