สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เปิดให้ประชาชน เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เปิดให้ประชาชน เข้าร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เปิดให้ชาวไทยและชาวมาเลเซียในรัฐปีนังร่วมลงนามแสดงความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยมีชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียง รวมทั้งชาวมาเลเซียในรัฐปีนัง กงสุลใหญ่ต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนจากสมาคม สถาบัน และบริษัทห้างร้านต่างๆ ในปีนัง โดยจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 มีผู้เข้าร่วมลงนามฯ แล้ว จำนวนประมาณ 630 คน

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้รับพวงมาลาจากบุคคลสำคัญต่างๆ อาทิ นายลิม กวน เอง มุขมนตรีรัฐปีนัง และกงสุลต่างประเทศ ตลอดจนชมรมคนไทยในปีนัง บริษัท ห้างร้าน สมาคมและสถาบันต่างๆ ในปีนัง ฯลฯ เป็นจำนวนมากด้วย