ผู้บริหารสูงสุดและคณะรัฐมนตรี (Executive Council) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง News

ผู้บริหารสูงสุดและคณะรัฐมนตรี (Executive Council) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

๑. นาย C Y Leung ผู้บริหารสูงสุด เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๒. นาง Carrie Lam รัฐมนตรีอาวุโสด้านการบริหาร เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๓. นาย Eddie Ng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๔. นาย TK Lai รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
 
๕. นาย Bernard Charnwut Chan  สมาชิก Executive Council และสมาชิกคณะผู้แทนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในสภาประชาชนแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน