พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่รัฐเกดะห์ News

พิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่รัฐเกดะห์

เมื่อวันที่18 ตุลาคม 2559 เวลา 20.00 น. สำนักงานเจ้าคณะรัฐเคดาห์-เปอร์ลิส ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวิสุทธิประดิษฐาราม (ปลายระไม) ต. ทุ่งควาย อ.เปิ้นดัง รัฐเกดะห์ โดยมีชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย (คนสยาม) เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ 1,000 คน