สมาคมนักเรียนและนักวิจัยไทยในออสเตรียร่วมถวายความอาลัย News

สมาคมนักเรียนและนักวิจัยไทยในออสเตรียร่วมถวายความอาลัย

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2559 สมาคมนักเรียนและนักวิจัยไทยในออสเตรียได้จัดการประชุมประจำปี ที่สถานเอกอัครราชทูต ในการนี้ สมาคมนักเรียนฯ ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช