คณะผู้แทนรัฐบาลโปแลนด์มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ News

คณะผู้แทนรัฐบาลโปแลนด์มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

คณะผู้แทนทางการจากรัฐบาลโปแลนด์ที่มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย

1. Mr. Michal Kolodziejski อธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ

2. Mr. Marcin Przydacz รองอธิบดี Office of Foreign Affairs, Chancellery of the President

3. Mr. Thomasz Maciej Pawlak รองอธิบดี Department of Foreign Affairs, Chancellery of the Prime Minister

4. Mr. Marek Kanabus รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ