บุคคลระดับสูงจากรัฐสภาโปแลนด์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ News

บุคคลระดับสูงจากรัฐสภาโปแลนด์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ

บุคคลระดับสูงจากรัฐสภาโปแลนด์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ประกอบด้วย

1. H.E. Mr. Stanislaw Karczewski ประธานวุฒิสภาโปแลนด์ 

2. H.E. Ms. Malgorzata Kidawa-Blonska รองประธานรัฐสภาโปแลนด์

3. H.E. Mr. Waldemar Kraska วุฒิสมาชิก และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกวุฒิสภาโปแลนด์-ไทย