เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ฯ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ฯ เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เอกอัครราชทูตวิชาวัฒน์ พร้อมด้วยนางวรรณิภา อิศรภักดี และข้าราชการ / เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาจัดโดยสมาคมไทย ณ กรุงออตตาวา ที่วัดราชธรรมวิริยาราม 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13  ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี

ภายในงาน มีพิธีสวดมนต์ การปฏิบัติสมาธิ และการบรรยายธรรม ซึ่งพสกนิกรชาวไทยในแคนาดาต่างพร้อมใจสวมชุดดำไว้อาลัยและร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีสมุดลงนามถวายอาลัยในพิธีดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย นอกจากนี้ ยังสามารถลงนามถวายอาลัยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14  ตุลาคม 2559 - วันอังคารที่ 18  ตุลาคม 2559 รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์

 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.thaiembassy.ca  

หรือ www.facebook.com/RoyalThaiEmbassyOttawa