เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กราบถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช News

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กราบถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ กราบถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา 9 นาที ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ในขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้มีสมุดลงนามถวายความอาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้แทนรัฐบาล คณะทูตานุทูตจากชาติต่าง ๆ คณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนชาวไทยและประชาชนทั่วไปได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและถวายราชสักการะด้วย